IMG_4758.jpg


IMG_4758
Samedi 16 Octobre 2004 (© photo Karine Delhom - TravelMag.org)