IMG_4903.jpg


IMG_4903
Samedi 16 Octobre 2004 (© photo Karine Delhom - TravelMag.org)